Accepteer

Hoe werkt sommenmaker

Sommenmaker is een veelgebruikte webtool waarmee leerkrachten uit het basisonderwijs en speciaal onderwijs, remedial teachers, maar ook ouders, rekenwerkbladen samenstellen. Met de Sommenmaker kunnen oefenbladen worden gegenereerd met oefenstof die aansluit op de specifieke behoefte van een leerling of groep. Zeker ook aanbevolen voor het automatiseren van basissommen en tafels.

Werkbladen met basissommen

Screenshot van werkbladen met basissommen

 1. Vul de waarden in onder getal 1 en 2, bijvoorbeeld
  getal 1: van 10 tot 20
  getal 2: van 1 tot 20
 2. In de cirkel kies je de bewerkingen, bijvoorbeeld optellen en aftrekken.
 3. Onder opties is het mogelijk tientalpassering voor plus en min uit te schakelen en sommen met alleen ronde getallen (20+30, 300+450, etc.) te genereren
 4. Kies nu het aantal sommen. Standaard is een aantal van 100 sommen ingesteld.
 5. Klik nu op de knop 'sommen maken'.
 6. Je kunt nu de rekenwerkbladen en indien gewenst de antwoordenbladen opslaan en/of printen.

Werkbladen met tafels en deeltafels

Screenshot van werkbladen met tafels en deeltafels

 1. Selecteer onder 'type sommen' voor 'tafels en deeltafels'
 2. Selecteer de tafels
 3. In de cirkel selecteer je 'delen' als je ook deeltafels wilt genereren.
 4. Kies nu het aantal sommen. Standaard is een aantal van 100 sommen ingesteld.
 5. Klik nu op de knop 'sommen maken'.
 6. Je kunt nu de rekenwerkbladen en indien gewenst de antwoordenbladen opslaan en/of printen.

Werkbladen cijferen

Screenshot van werkbladen cijferen

 1. Vul de waarden in onder getal 1 en 2, bijvoorbeeld
  getal 1: van 100 tot 1000
  getal 1: van 10 tot 1000
 2. In de cirkel kies je de bewerkingen, bijvoorbeeld optellen en aftrekken.
 3. Onder 'type sommen' kies je voor 'cijferen'.
 4. Onder opties is het mogelijk de DHTE kopjes (duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden) op het werkblad weer te geven.
 5. Kies nu het aantal sommen.
 6. Klik nu op de knop 'sommen maken'.
 7. Je kunt nu de rekenwerkbladen en indien gewenst de antwoordenbladen opslaan en/of printen.

Werkbladen cijferend delen

Screenshot van werkbladen cijferend delen

 1. Kies in de cirkel voor 'delen'.
 2. Kies onder 'type sommen' voor 'cijferen'
 3. Kies voor 'staartdeling' als je niet gebruik maakt van de hapmethode.
 4. Kies onder 'opties' voor 'restwaarde bij deling' als er een rest over mag blijven.
 5. Kies het aantal sommen.
 6. Klik nu op de knop 'sommen maken'.
 7. Je kunt nu de rekenwerkbladen en indien gewenst de antwoordenbladen opslaan en/of printen.

Overzicht met alle mogelijkheden

Er is een schematisch overzicht beschikbaar met alle mogelijkheden die je met de Sommenmaker hebt.


Download overzicht